Nieuws


Monika
15 april 2012Boekpresentatie Achter de maskers

Achter de maskers is een eerlijk en overrompelend boek. Monika van Kempen is in staat gebleken om een heel persoonlijk verhaal zodanig te vertellen dat haar worsteling met een pijnlijk verleden ook voor anderen een meerwaarde krijgt. Die meerwaarde zit hem voor een belangrijk deel in de vergeving die op verschillende niveaus plaatsvindt.

Monika beschrijft van binnenuit de tegenstrijdige gevoelens van het jonge kind dat blootstaat aan de incest door een oom. Dit alleen al maakt haar boek waardevol. Iedereen kan nu begrijpen hoe het komt dat incestslachtoffers zich schuldig voelen en schamen en ontvankelijk zijn voor de suggestie dat ze het zelf zouden hebben uitgelokt.

Dit boek raakt ook nog aan een van de belangrijkste thema’s van deze tijd: het opnieuw zoeken naar een evenwichtige verhouding tussen de seksen. Uit ervaring weet ik dat veel vrouwen en mannen hiermee worstelen. We verlangen naar een tijd waarin er gelijkwaardigheid zal zijn en waarin er niet meer vanuit macht of oude pijn op elkaar wordt gereageerd.

- Willem Glaudemans -


Wat een innerlijke kracht heb jij, Monika, om dit boek te schrijven over jouw innerlijke weg naar de vrijheidsstrijdster! Een weg die je voerde door het diepste donker. Gelukkig was je zo sterk en kreeg je zoveel hulp dat het donker jou niet voorgoed gevangen kon nemen, zodat je een weg kon vinden door het donker heen naar het licht. Een weg die je uiteindelijk een diepe winst bracht, die niemand je ooit meer af kan nemen en die jou rijker heeft gemaakt.  

- Hans Stolp -

 

Lieve Monika

Het is 2e paasdag. Het boek is uit. Sommige dingen in het universum lopen te toevallig in elkaar dat het geen toeval meer is......

Je vertelde benieuwd te zijn naar mijn reaktie. wat zou ik graag dat lieve meisje met haar blonde, lange haren willen troosten, in mijn armen nemen en behoeden voor al het kwaad.

Wat een mooi bijzonder boek.

Wat mooi hoe alles samenvalt met thema's van verzoening, het kruis; vergeving.. Presentatie valt samen met Beloken Pasen; Barmhachtigheidszondag.(!..)

Hoeveel kan een mens te dragen krijgen?

..Slachtoffer zijn van de omstandigheden..

Wat wil het leven ons allemaal vertellen en leren?

Ik zag het boek ook in relatie met de Maya-cultuur het einde van 2012. Een doorbraak in bewustzijnsverandering?

Ik heb een boek over de maya's: "Als kunst ons kan redden, dan ligt die kracht niet in de versplinterde kunstwerken van individuen, maar in een diepere, collectieve visie, die de wereld ziet als een kunstwerk." (Pinchbecks visie)

Dit boek is een ware kunst... Proficiat!                   Liefs Marielle

 

 

 

Bestel nu Achter de Maskers van Monika van Kempen

Naam:      E-mailadres (wordt niet afgebeeld):

Software error:

Unable to connect to mysql database: Unknown database 'blog' at slxSQL.pm line 134.

For help, please send mail to the webmaster (webmaster@monikavankempen.nl), giving this error message and the time and date of the error.